Նոյեմբերյան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1137Ա դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(մինչև 26քմ)ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ 9003951012818000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900395101323350Օրական350 դրամ 1քառ.մ.-ի համար Ընտրել
1139Ա զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) 900395101315200000Տարեկան200000 Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար 900395001424500Միանվագ  Ընտրել
1145 Ժբ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90039510123250000Տարեկան50000դրամ օրացույցային տարի Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9003951010754500Միանվագ  Ընտրել
1133Ծ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  9000 9000 Ընտրել
1133Ժ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  15000 15000 Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար 900395001572100000Տարեկան100000 Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 9003951013721500Ամսական1500դրամ յուրաքանչյուր ամիս 1քմ-ի համար Ընտրել
1148Ա Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ)50-100քառ.մ 90039500158014000Եռամսյակային14000 Ընտրել
1147Ա խանութներում, կրպակներում, տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90039510163820000Տարեկան20000 Ընտրել
1139Բ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԲԱՂԱՆԻՍ) 900395108229200000Տարեկան200000 Ընտրել
1139Գ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) 900395106181200000Տարեկան200000 Ընտրել
1351Դ Համայնքի կողմից աղբահանություն կազմակերպելու համար` աղբահանության վճար 900395101489100Ամսականմինչև 400 դրամ մեկ անձը ամսեկան Ընտրել
1351Դն ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ  4000Ամսական  Ընտրել
1351Է Ծնողական միջոց մարզադպրոց 9003950014081000Ամսական  Ընտրել
1148Բ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (ԲԵՐԴԱՎԱՆ)1-26քառ.մ 9003951060335000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1148Գ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (ԲԱՂԱՆԻՍ)26-50քառ.մ 9003951081797000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) 1-26քառ.մ. 9003951060418000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Գ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ՈՍԿԵՎԱՆ) 1-26քառ.մ. 9003951071718000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Դ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)1-26քառ.մ 9003951080478000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Ե դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԿՈԹԻ)մինչև 26քառ.մ. 9003951090458000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Զ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ՈՍԿԵՊԱՐ) 1-26քառ.մ. 9003951110338000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Է դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԴՈՎԵՂ)1-26քառ.մ. 9003951141858000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Ը դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ՋՈՒՋԵՎԱՆ)1-26.քառ.մ. 9003951150348000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Ի դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ)1-26քառ.մ. 9003951100438000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1139Դ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԿՈԹԻ) 900395109169200000Տարեկան200000 Ընտրել
1137Խ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (26-50քմ)(ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) 9003951028122000Եռամսյակային22000 Ընտրել
1137Ծ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար ( 50-100քմ)(ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) 90039510128140000Եռամսյակային40000 Ընտրել
1137Կ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (100-200քմ)(ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) 9003951028150000Եռամսյակային50000 Ընտրել
1148Դ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ  14000Եռամսյակային14000 Ընտրել
1137Լ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)26-50քառ.մ. 90039510817922000Եռամսյակային22000 Ընտրել
1137Հ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039510804740000Եռամսյակային40000 Ընտրել
1137Ֆ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039510422816000Եռամսյակային16000 Ընտրել
1138Ֆ ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900395104251350Օրական350 դրամ 1քառ.մ.-ի համար Ընտրել
1139Ե զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԿՈԹԻ) 900395119218200000Տարեկան200000 Ընտրել
1137Օ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039511919216000Եռամսյակային16000 Ընտրել
1137Ք դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039510504316000Եռամսյակային16000 Ընտրել
1137ՈՒ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039511223916000Եռամսյակային16000 Ընտրել
1137Ց դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039511805316000Եռամսյակային16000 Ընտրել
1137Ր դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039511619816000Եռամսյակային16000 Ընտրել
1137Տ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039511704816000Եռամսյակային16000 Ընտրել
1137Վ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039510207316000Եռամսյակային16000 Ընտրել
1137Ս դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039511315316000Եռամսյակային16000 Ընտրել
1139Զ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԿՈԹԻ) 900395112254200000Տարեկան200000 Ընտրել
1139Է զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԿՈԹԻ) 900395102206200000Տարեկան200000 Ընտրել
1139Ը զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԿՈԹԻ) 900395113237200000Տարեկան200000 Ընտրել
1139Օ 900395102040200000Տարեկան200000 Ընտրել
1351Փ ՏԵՂ. ՎՃԱՐՆԵՐ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 900395119341100Ամսականմինչև 400 դրամ մեկ անձը ամսեկան Ընտրել
1351Ֆ ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950014404000Ամսական  Ընտրել
1351Օ ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950014574000Ամսական  Ընտրել
1351Ք ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950014994000Ամսական  Ընտրել
1351Ղ ՏԵՂ. ՎՃԱՐՆԵՐ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 900395001465100Ամսականմինչև 400 դրամ մեկ անձը ամսեկան Ընտրել
1139ՖՊ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԲԱՂԱՆԻՍ) 900395104236200000Տարեկան200000 Ընտրել
1142ՖՔ - այլ արտաքին գովազդի համար 9003951043431500Ամսական1500դրամ յուրաքանչյուր ամիս 1քմ-ի համար Ընտրել
1142ՍՅ - այլ արտաքին գովազդի համար 9003951122701500Ամսական1500դրամ յուրաքանչյուր ամիս 1քմ-ի համար Ընտրել
1148ճ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Այրում)26-50քառ.մ  7000Եռամսյակային  Ընտրել
1137ՍԴ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (ԶՈՐԱԿԱՆ) 9003951030485000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1351Լ ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950021904000Ամսական  Ընտրել
1133Պ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9003951191849000 9000 Ընտրել
1142Ք - այլ արտաքին գովազդի համար 9003951192261500Ամսական1500դրամ յուրաքանչյուր ամիս 1քմ-ի համար Ընտրել
1147Բ խանութներում, կրպակներում, տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90039511937420000Տարեկան20000 Ընտրել
1351Ի ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950022734000Ամսական  Ընտրել
1351Ծ ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950022654000Ամսական  Ընտրել
1351Կ ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950022574000Ամսական  Ընտրել
1351Հ ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950022324000Ամսական  Ընտրել
1351Ձ ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950022244000Ամսական  Ընտրել
1351Ճ ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950022084000Ամսական  Ընտրել
1351Մ ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950021824000Ամսական  Ընտրել
12

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ