Նոյեմբերյան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1137Ն1 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(մինչև 26քմ)ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ  8000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1138Նո ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900395101323350Օրական350 դրամ 1քառ.մ.-ի համար Ընտրել
1139Նո զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) 900395101315200000Տարեկան200000 Ընտրել
1143Նո ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար 900395001424500Միանվագ  Ընտրել
1145Նո Ժբ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90039510123250000Տարեկան50000դրամ օրացույցային տարի Ընտրել
1133Բդ -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9003951012754500Միանվագ  Ընտրել
1133Ով - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  9000 9000 Ընտրել
1133Բն մինչև 300քմ ընդ մակ ու․ բն մակ  15000 15000 Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար 900395001572100000Տարեկան100000 Ընտրել
1142Նո - այլ արտաքին գովազդի համար 9003951013721500Ամսական1500դրամ յուրաքանչյուր ամիս 1քմ-ի համար Ընտրել
1148Նո Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ)50-100քառ.մ 90039500158014000Եռամսյակային14000 Ընտրել
1147Նո խանութներում, կրպակներում, տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90039510163820000Տարեկան20000 Ընտրել
1139Բղ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԲԱՂԱՆԻՍ) 900395108229200000Տարեկան200000 Ընտրել
1139Բե զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) 900395106181200000Տարեկան200000 Ընտրել
1351Ն4 Համայնքի կողմից աղբահանություն կազմակերպելու համար` աղբահանության վճար 900395101489100Ամսականմինչև 400 դրամ մեկ անձը ամսեկան Ընտրել
1351Ն6 ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ  4000Ամսական  Ընտրել
1351Է Ծնողական միջոց մարզադպրոց 9003950014081000Ամսական  Ընտրել
1148Բե Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (ԲԵՐԴԱՎԱՆ)1-26քառ.մ 9003951060335000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1148Բղ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (ԲԱՂԱՆԻՍ)26-50քառ.մ 9003951081797000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բե դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) 1-26քառ.մ. 9003951060418000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Ոս դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ՈՍԿԵՎԱՆ) 1-26քառ.մ. 9003951071718000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Բ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)1-26քառ.մ  8000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Կթ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԿՈԹԻ)մինչև 26քառ.մ. 9003951090458000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Ոպ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ՈՍԿԵՊԱՐ) 1-26քառ.մ. 9003951110338000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Դղ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԴՈՎԵՂ)1-26քառ.մ. 9003951141858000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Ջ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ՋՈՒՋԵՎԱՆ)1-26.քառ.մ. 9003951150348000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Բվ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ)1-26քառ.մ. 9003951100438000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1139Կթ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԿՈԹԻ) 900395109169200000Տարեկան200000 Ընտրել
1137Ն2 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (26-50քմ)(ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ)  22000Եռամսյակային22000 Ընտրել
1137Ն3 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար ( 50-100քմ)(ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) 90039510128140000Եռամսյակային40000 Ընտրել
1137Նո դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (100-200քմ)(ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ)  50000Եռամսյակային50000 Ընտրել
1148Բա Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ  14000Եռամսյակային14000 Ընտրել
1137Բա դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)26-50քառ.մ.  22000Եռամսյակային22000 Ընտրել
1137Բղ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039510804740000Եռամսյակային40000 Ընտրել
1137Կբ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(Կողբ) 1--26քառ.մ 9003951042288000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1138Կբ ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900395104251350Օրական350 դրամ 1քառ.մ.-ի համար Ընտրել
1139Այ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԿՈԹԻ) 900395119218200000Տարեկան200000 Ընտրել
1137Այ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(Այրում)1-26քառ.մ 9003951191928000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Աճ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(Արճիս) 1-26 քառ.մ 9003951050434000Եռամսյակային16000 Ընտրել
1137Բգ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039511223916000Եռամսյակային16000 Ընտրել
1137Դդ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039511805316000Եռամսյակային16000 Ընտրել
1137Դե դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039511619816000Եռամսյակային16000 Ընտրել
1137Լճ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039511704816000Եռամսյակային16000 Ընտրել
1137Հղ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(Հաղթանակ)1-26 քառ.մ. 9003951020738000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1137Պղ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039511315316000Եռամսյակային16000 Ընտրել
1139Բգ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԿՈԹԻ) 900395112254200000Տարեկան200000 Ընտրել
1139Հա զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԿՈԹԻ) 900395102206200000Տարեկան200000 Ընտրել
1139Պտ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԿՈԹԻ) 900395113237200000Տարեկան200000 Ընտրել
1139Հղ 900395102040200000Տարեկան200000 Ընտրել
1351Ա3 ՏԵՂ. ՎՃԱՐՆԵՐ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 900395119341100Ամսականմինչև 400 դրամ մեկ անձը ամսեկան Ընտրել
1351Կղ ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950014404000Ամսական  Ընտրել
1351Կկ ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950014574000Ամսական  Ընտրել
1351Զո ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950014994000Ամսական  Ընտրել
1351Կն ՏԵՂ. ՎՃԱՐՆԵՐ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 900395001465100Ամսականմինչև 400 դրամ մեկ անձը ամսեկան Ընտրել
1139Կբ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԲԱՂԱՆԻՍ) 900395104236200000Տարեկան200000 Ընտրել
1142Կբ - այլ արտաքին գովազդի համար 9003951043431500Ամսական1500դրամ յուրաքանչյուր ամիս 1քմ-ի համար Ընտրել
1142Բգ - այլ արտաքին գովազդի համար 9003951122701500Ամսական1500դրամ յուրաքանչյուր ամիս 1քմ-ի համար Ընտրել
1148Այ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (Այրում)26-50քառ.մ  7000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զն դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (ԶՈՐԱԿԱՆ) 1-26 քառ.մ.  8000Եռամսյակային8000 Ընտրել
1351Բգ ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950021904000Ամսական  Ընտրել
1133Այ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9003951191849000 9000 Ընտրել
1142Այ - այլ արտաքին գովազդի համար 9003951192261500Ամսական1500դրամ յուրաքանչյուր ամիս 1քմ-ի համար Ընտրել
1147Այ խանութներում, կրպակներում, տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90039511937420000Տարեկան20000 Ընտրել
1351Պտ ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950022734000Ամսական  Ընտրել
1351Աճ ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950022654000Ամսական  Ընտրել
1351Հա ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950022574000Ամսական  Ընտրել
1351Ոն ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950022324000Ամսական  Ընտրել
1351Բդ ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950022244000Ամսական  Ընտրել
1351Ն1 ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950021824000Ամսական  Ընտրել
1351Ն2 ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950013744000Ամսական  Ընտրել
12

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ