Նոյեմբերյան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1137Ա դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(մինչև 26քմ)ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ  5000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900395101323350Օրական350 դրամ 1քառ.մ.-ի համար Ընտրել
1139Ա զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) 900395101315200000Տարեկան200000 Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար 900395001424500Միանվագ  Ընտրել
1145 Ժբ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90039510123250000Տարեկան50000դրամ օրացույցային տարի Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9003951010754500Միանվագ  Ընտրել
1133Ծ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9003951070319000 9000 Ընտրել
1133Ժ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90039510625615000 15000 Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար 900395001572100000Տարեկան100000 Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 9003951013721500Ամսական1500դրամ յուրաքանչյուր ամիս 1քմ-ի համար Ընտրել
1148Ա Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ)50-100քառ.մ 90039510133114000Եռամսյակային14000 Ընտրել
1147 խանութներում, կրպակներում, տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90039510163820000Տարեկան20000 Ընտրել
1139Բ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԲԱՂԱՆԻՍ) 900395108229200000Տարեկան200000 Ընտրել
1139Գ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) 900395106181200000Տարեկան200000 Ընտրել
1351Դ Համայնքի կողմից աղբահանություն կազմակերպելու համար` աղբահանության վճար 900395101489100Ամսականմինչև 400 դրամ մեկ անձը ամսեկան Ընտրել
1351Դ ծնողական վճարներ համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներ 9003950013744000Ամսական  Ընտրել
1351Է Ծնողական միջոց մարզադպրոց 9003950014081000Ամսական  Ընտրել
1148Բ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (ԲԵՐԴԱՎԱՆ)1-26քառ.մ 9003951060335000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1148Գ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (ԲԱՂԱՆԻՍ)26-50քառ.մ 9003951081797000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (ԲԵՐԴԱՎԱՆ) 9003951060415000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1137Գ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ՈՍԿԵՎԱՆ) 9003951071715000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1137Դ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)1-26քառ.մ 9003951080475000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1137Ե դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԿՈԹԻ)մինչև 26քառ.մ. 9003951090455000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1137Զ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ՈՍԿԵՊԱՐ) 9003951110335000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1137Է դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԴՈՎԵՂ) 9003951141855000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1137Ը դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ՋՈՒՋԵՎԱՆ) 9003951150345000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1137Ի դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՐԵԿԱՄԱՎԱՆ) 9003951100435000Եռամսյակային5000 Ընտրել
1139Դ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (ԿՈԹԻ) 900395109169200000Տարեկան200000 Ընտրել
1137Խ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (26-50քմ)(ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ)  12000Եռամսյակային12000 Ընտրել
1137Ծ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար ( 50-100քմ)(ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ) 90039510128116000Եռամսյակային16000 Ընտրել
1137Կ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (101-200քմ)(ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ)  22000Եռամսյակային22000 Ընտրել
1148Դ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039510817914000Եռամսյակային14000 Ընտրել
1137Լ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ) 90039510804712000Եռամսյակային12000 Ընտրել
1137Հ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(ԲԱՂԱՆԻՍ)50-100քառ.մ 90039510804716000Եռամսյակային16000 Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ